ٔ

شیوهٔ نگارش مقاله

 

 1. مقالهٔ ارسالی نباید قبلاً یا به صورت هم زمان در نشریه، سایت یا همایش دیگری ارسال شده باشد.
 2. در نوشتن مقاله حتما از صفحه‌کلید فارسی با آرایش استاندارد استفاده نمایید ( در این آرایش به طور مثال حرف پ مطابق با حرف M است).
 3. مقاله‌ باید با رعایت اصول و آیین مندرج در شیوه‌نامهٔ نگارش باشد.
 4. مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهدهٔ نویسنده یا نویسندگان آن است.
 5. مقاله باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات مروری که در نگارش آنها از منابع معتبر و متعدد استفاده شده باشد هم امکان شرکت در جشنواره را دارند.
 6. چکیدهٔ مقاله باید حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد.
 7. هر مقاله شامل ۳ تا ۵ کلیدواژه باشد.
 8. در مقدمهٔ مقاله طرح موضوع، اهداف تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، پرسش‌های تحقیق، پیشینهٔ تحقیق و معرفی کلی مقاله بنا به نیاز قرار می‌گیرد.
 9. متن کامل مقاله باید بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کلمه باشد.
 10. مقاله باید هم به صورت pdf و هم ساختارهای رایج نرم‌افزار‌های ویرایش متن (odt یا docx) ارسال شوند.
 11. مقاله باید با فونت IRMitra و اندازه ۱۴ و فاصله خطوط ۱/۱۵ نگارش شود.
 12. تصاویر، نمودارها و جداول با کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورد استفاده در مقاله قرار بگیرد.

شیوهٔ نگارش جستار

 

تعریف واضح و دقیقی در مورد جُستار وجود ندارد اما هدف اصلی آن را می‌توان بیان نظرات و دغدغه‌های اصلی نویسنده به صورت آزادانه و به دور از ساختار علمی تعریف شده دانست. اما برای اینکه به ساختار نسبتاً منظم‌تر و روان‌تری برسیم شرایطی حداقلی برای ساختار جستار پیشنهاد می شود:

 1. جستار شامل سه بخش مقدمه، بدنهٔ متن و نتیجه‌گیری باشد.
 2. رعایت اصول و آیین نگارش در نوشتن جستار مهم است (در صورتی که شیوه‌نامهٔ نگارش این مجموعه را مطالعه می‌کنید بخش‌هایی که در مورد متن علمی آمده است می‌تواند در جستار نادیده گرفته شود).
 3. متن جستار صریح و ساده باشد و حتی‌المقدور به اختصار نوشته شود.
 4. در صورتی‌که در جستار خود به نوشته یا گفته‌ای ارجاع می‌دهید با توجه به شیو‌ه‌نامهٔ نگارش باید آن را در پاورقی ذکر کنید.
 5. متن جستار باید بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه باشد.