چطور پوستری مناسب اثر خود طراحی کنیم؟

⬅️ اگر ایده‌ای مؤید بر محتوای اثر خود داریم ابتدا طرح اولیهٔ آن را ترسیم می‌کنیم و براساس آن به دنبال تصاویر، فرم‌ها و فونت‌های متناسب می گردیم. ایدهٔ پوستر می تواند ساده باشد اما چه ساده باشد چه نباشد مهم این است که پیام شما را منتقل کند. گاهی اوقات از ترکیب فرم‌ها و گاهی ترکیب تصاویر استفاده می‌کنیم تا به هدف خود یعنی انتقال پیام برسیم. اگر ایدهٔ خاصی برای پوستر نداریم یا حتی فرصت کافی نداریم می‌توانیم به این روش عمل کنیم.1️⃣ تصویری می‌یابیم که گویای محتوای اثر باشد و آن را در زمینه قرار می‌دهیم. در صورتی که بخواهیم از رنگی در زمینه استفاده کنیم بهتر است از رنگ‌های پخته یا خنثی استفاده کنیم.2️⃣ انتخاب فونت در طراحی پوستر بسیار مهم است. با جستجویی ساده در اینترنت می‌توان تنوع زیادی از فونت‌ها را دید و مناسب‌ترین آنها را انتخاب کنیم. به طور مثال وقتی در مورد یک موضوع مهم یا جدی صحبت می‌کنیم بهتر است از فونت‌هایی که فرم‌های شکسته یا کمتر خمیده استفاده کنیم.3️⃣ بعد از انتخاب فونت مناسب عنوان اثر را بر روی پوستر می‌گذاریم. می‌توان با تغییراتی جزئی در فونت آن را کمی به خصوص‌تر کنیم. 4️⃣ عوامل دست‌اندر کار را نیز با اندازه‌ای کوچکتر در پایین یا بالای پوستر قرار می‌دهیم.
? پوسترهای ارسالی به این جشنواره بایستی در اندازه ۱۹۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل بوده و در فرمت jpg ارسال بشوند. همین طور نیازی به افزودن هیچ لوگویی در پوستر نیست.