Warning: Array to string conversion in /www/wwwroot/sadidfest.ir/wp-content/themes/Sadid/functions.php on line 69
Array

عنوان اثر:

تاریخچه ای بر مستند پروپاگاندا

مدت زمان اثر: 10 دقیقه

کد اثر: 367

توضیح اثر از زبان سازندگان:

سینما در دوران نوزادی اش ابتدا به صورت سرگرمی استفاده می شد. اولین تصاویری که دوربین های فیلمبرداری ثبت کردند مستندات رئال از طبیعت یا زندگی مردم بود. اما به مرور به کاربرد مهم این رسانه برای اهداف راهبردی و استراتژیک پی بردند. این اثر تاریخچه ای کوتاه بر استفاده از سینما به مثابه پروپاگاندا (مدیریت افکار عمومی) در کشورهایی است که پرده نقره ای در آنها زودتر شکل گرفت

کلید‌واژه‌ها: پروپاگاندا، مستند، استراتژیک
نظرسنجی هنرجویی اثر با عنوان «تاریخچه ای بر مستند پروپاگاندا»

مهلت شرکت در نظرسنجی به پایان رسیده است.